972 483 838

La Cirurgia de la Mà

La cirurgia de la mà tracta principalment dels problemes de la mà, el canell, l’avantbraç i el colze i se situa a cavall entre diverses especialitats com la Cirurgia Ortopèdica, la Cirurgia Plàstica, la Neurocirurgia i la Cirurgia Vascular.

L’existència d’unitats funcionals de cirurgia de la mà permet resoldre les patologies específiques amb més eficàcia, evitant demores innecessàries i millorant els resultats finals.

La cirurgia de la mà és una branca de la medicina que tracta dels problemes de la mà, el canell, l’avantbraç i el colze de qualsevol etiologia congènita, traumàtica, degenerativa, inflamatòria o tumoral, essent la seva principal missió restaurar la funció de la mà com a òrgan sensitiu i d’adherència.

Aquesta àrea de coneixement inclou altres problemes de l’extremitat superior incloent les lesions dels nervis perifèrics i del plexe braquial, les seqüeles originades de la tetraplegia i lesions espàstiques de diferent etiologia i per extensió, lesions dels nervis de l’extremitat inferior.

Abast de l’especialitat

Les principals àrees d’interès de la subespecialització de cirurgia de la mà, microcirurgia i nervi perifèric, engloben diferents capítols:

$

Mà traumàtica, maneig integral de la pell, os, vasos, tendons i nervis.

$

Tractament de les males unions i fractures de la mà, canell, avantbraç i colze.

$

Inestabilitats articulars i artroscòpia de mà i canell.

$

Tractament de les seqüeles d’amputacions, cremades i traumatismes.

$

Maneig de l’extremitat superior post tetraplegia, post ictus i paràlisi cerebral.

$

Maneig agut i crònic de les lesions nervioses de l’extremitat superior i plexe braquial. Atrapaments nerviosos en canal carpià i colze.

$

Transferències tendinoses i recuperació funcional de la mà.

$

Artrosi degenerativa, malalties inflamatòries i reumàtiques. Tendinopaties agudes i cròniques de la mà i el colze.

$

Malaltia de Dupuytren.

$

Tumors ossis, vasculars, nerviosos.

Abast de l’especialitat

Les principals àrees d’interès de la subespecialització de cirurgia de la mà, microcirurgia i nervi perifèric, engloben diferents capítols:

$

Mà traumàtica, maneig integral de la pell, os, vasos, tendons i nervis.

$

Tractament de les males unions i fractures de la mà, canell, avantbraç i colze.

$

Inestabilitats articulars i artroscòpia de mà i canell.

$

Tractament de les seqüeles d’amputacions, cremades i traumatismes.

$

Maneig de l’extremitat superior post tetraplegia, post ictus i paràlisi cerebral.

$

Maneig agut i crònic de les lesions nervioses de l’extremitat superior i plexe braquial. Atrapaments nerviosos en canal carpià i colze.

$

Transferències tendinoses i recuperació funcional de la mà.

$

Artrosi degenerativa, malalties inflamatòries i reumàtiques. Tendinopaties agudes i cròniques de la mà i el colze.

$

Malaltia de Dupuytren.

$

Tumors ossis, vasculars, nerviosos.

La cirurgia de la mà aplica per al seu desenvolupament diferents tècniques de diverses especialitats com la Cirurgia Ortopèdica, la Cirurgia Plàstica, la Neurocirurgia i la Cirurgia Vascular

Dins de les diferents especialitats quirúrgiques, en els darrers anys existeix una tendència cap a la subespecialització i l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia no n’està exempta. La cirurgia de la mà té la particularitat de situar-se en l’àmbit de més d’una especialitat, ja que per al seu desenvolupament aplica diferents tècniques de diverses especialitats com la Cirurgia Ortopèdica, la Cirurgia Plàstica, la Neurocirurgia i la Cirurgia Vascular, com són les tècniques d’osteosíntesi i les tècniques microquirúrgiques vasculars i nervioses.

De fet, l’accés a la subespecialització en la majoria de països europeus es pot produir a través de la Cirurgia Ortopèdica o bé de la Cirurgia Plàstica.

En l’àmbit assistencial, la formació d’unitats funcionals de diferents subespecialitats, entre elles la de cirurgia de la mà, permet assolir una major eficàcia en la resolució de patologies específiques, evitant demores innecessàries i millorant els resultats finals.

CONCERT AMB MÚTUES: A IMaGi tenim concert amb les mútues de salut i patronals. Consulteu-nos sobre les condicions específiques amb la vostra mútua.