Altres afeccions

Lesions de lligaments

Les lesions dels lligaments dels dits provoca la coneguda capsulitis, que sol ser tractada amb fisioteràpia i rarament es necessita cirurgia per reparar la rigidesa.

Les lesions dels lligaments del canell produeix inestabilitat dels ossos del carps amb evolució cap a l’artrosi de les seves articulacions, essent necessària la reparació del lligament abans que s’arribin a produir canvis a les articulacions.

Artrosi

El desgast de les diferents articulacions del cos pot ser deguda a múltiples causes. A grans trets, pot tenir causes mecàniques (traumatismes ossis i lligaments) o causes inflamatòries (artritis reumatoide). Depenent del grau d’afectació dels cartílags de les articulacions, es pot plantejar la seva fixació o la substitució per pròtesis de metall o de silicona.

CONCERT AMB MÚTUES: A IMaGi tenim concert amb les mútues de salut i patronals. Consulteu-nos sobre les condicions específiques amb la vostra mútua.