Patologies del colze

Ruptura de la inserció del bíceps

Freqüent a partir dels 50 anys. Es relaciona amb activitats d’esforç de llarga durada. La ruptura provoca una pujada de la “bola” del bíceps i una pèrdua de força per la flexió del colze i la rotació de l’avantbraç. El tractament és la reinserció del tendó a l’os del radi.

Bursitis de l’olècran

És la inflamació per diferents causes de la bossa i el greix que hi ha darrera del colze. Pot arribar de manera ràpida a la infecció, necessitant el seu drenatge urgent. Quan s’inflama de manera crònica pot ésser necessària la seva extirpació.

Síndrome del canal cubital

Es tracta de la compressió del nervi cubital en un canal per on passa a nivell del colze. Es el conegut os de la música. La seva compressió ocasiona adormiment del cinqué dit i debilitat de la mà. La descompressió quirúrgica sol ser molt eficaç.

Fractures

Fractura de l’húmer distal, Dislocació del colze, Fractura de l’olècran, Fractura de cúpula radial/coll

Les fractures que es produeixen en el colze poden afectar la part inferior de l’húmer (paleta), o les parts superiors del cúbit (olècranon) o del radi (cap i coll) de manera individual o combinada. De vegades s’associa a una luxació o dislocació del colze. Són lesions greus que si no es tracten ràpidament mitjançant la fixació del fragments ossis i la sutura dels lligaments poden evolucionar a una rigidesa molt invalidant.

Contractura i rigidesa del colze

Es tracta de la pèrdua de mobilitat ja sigui en flexió, en extensió o amb rotacions de l‘avantbraç. Les causes són generalment traumatismes per fractures o dislocacions. Un cop solucionades les causes i després que no hi hagi una inflamació important de l’articulació es pot realitzar una alliberament de la mateixa allargant els lligaments del colze. Necessita un període de rehabilitació molt intens.

Ossificació heterotòpica

Determinats traumatismes a algunes persones els poden provocar la formació d’os entre el ossos de l’avantbraç, el que fa que quedin soldats. Es perd molta mobilitat, necessitant una resecció i extirpació de l’os.

Epicondilitis lateral

Possiblement és la causa mes freqüent de consulta per mal de colze. Es tracta de la inflamació dels tendons de la cara lateral del colze que són el encarregats d’aixecar el canell i els dits. Es sol produir en persones que fan molta força amb el puny tancat (com agafar una raqueta de tenis i per això es diu colze del tenista). En fases inicials respon bé a la rehabilitació i antiinflamatoris. Quan els símptomes duren mesos solen ser necessàries les infiltracions o la cirurgia d’alliberament dels tendons.

Epicondilitis medial

Es l’equivalent intern de l’epicondilitis lateral. També coneguda com epitrocleitis o colze del golfista, és la inflamació dels tendons de la cara interna del colze per moviments de flexió i rotació d’aquest. Sol respondre molt be al repòs i rarament precisa de cirurgia.

CONCERT AMB MÚTUES: A IMaGi tenim concert amb les mútues de salut i patronals. Consulteu-nos sobre les condicions específiques amb la vostra mútua.