Patologies de la mà i els dits

Malaltia de Dupuytren

És una retracció i fibrosi de la fàscia palmar (teixit entre pell i tendons). Pot ser hereditària. Produeix bonys i cordes al palmell de la mà amb tancament progressiu dels dits sense possibilitat d’estirar-los. El tractament és quirúrgic amb extirpació de teixit emmalaltit essent aconsellable fer-ho abans del tancament important del dit.

Fractura de metacarpians i fractura de falange

Segons el tipus de fractura poden ser molt incapacitants per la funció de la mà (escurçament i rotacions dels dits, limitació de la mobilitat, dolor, pèrdua de força). És important realitzar un tractament correcte i prioritzar la mobilitat.

Tenosinovitis dels flexors i dit en molla

És un procés inflamatori de la beina del tendó. Segons la localització pot produir un bloqueig o ressalt dolorós a la mobilitat del dit. Poden afectar tots el dits i es localitzen a nivell del palmell de la mà a prop dels dits. El tractament amb infiltracions pot curar o millorar molts casos, però en d’altres la solució quirúrgica és la definitiva.

Quist ganglionar

És una tumoració de líquid sinovial, benigna, d’origen articular o tendinós i que fa un bony sota la pell. Poden desaparèixer sols. En quists grans i/o dolorosos està indicada l’exèresi quirúrgica.

Dit de Jersey

És l’arrencament del flexor dels dits per haver fet una força de flexió d’aquests molt important. A més del flexor, també es pot trencar el seu ancoratge a la tercera falange del dit amb un tros d’os. El tractament és quirúrgic, cosint el flexor a la seva unió amb l’os.

Dit en martell

A l’inrevés que l’anterior, es tracta d’un arrencament del tendó extensor a la base de la tercera falange amb un tros o no d’os. La punta del dit cau, és impossible mantenir-lo estès. El tractament sol ser conservador, amb fèrules durant 6 a 8 setmanes. En pocs casos està indicada la cirurgia.

Lesions de tendons flexors

Són lesions greus i amb un elevat nombre de complicacions si no es tracten adequadament. Les ferides en la cara anterior de la mà o dits poden tallar els tendons que flexionen els dits a més de les artèries i els nervis. Si no se suturen ràpid (màxim 5 dies) les possibilitats d’una bona recuperació disminueix molt. Precisa d’una sutura amb tècnica molt fina.

CONCERT AMB MÚTUES: A IMaGi tenim concert amb les mútues de salut i patronals. Consulteu-nos sobre les condicions específiques amb la vostra mútua.