Patologies de l’avantbraç i el canell

Fractures dels ossos de l’avantbraç

La fractura del radi o del cúbit poden anar soles o juntes. Alguns cops s’associen a altres lesions de les articulacions del colze o del canell. Rarament, poden ser tractades de forma conservadora, éssent l’ús de plaques i cargols la tècnica més freqüentment emprada.

Fractura del canell

Generalment afecta la part més inferior de l’os del radi. Sol ser per caigudes sobre la mà estesa. Afecta freqüentment a persones d’edat avançada. Provoca una deformitat important en el canell i una alteració en la seva mobilitat. Solen tractar-se amb plaques i cargols i ocasionalment pot ser necessària l’artroscòpia per millorar la recol·locació dels fragments ossis.

Fractura d’escafoide i manca d’unió

Hi ha vuit ossos en el canell sent la fractura més freqüent la que es produeix a l’escafoide. Sol ser deguda a una caiguda amb la mà estesa. Alguns cops pot passar desapercebuda a l’inici. Quan hi ha un desplaçament del seu extrem o quan és una lesió del cap de l’os, se sol indicar la cirurgia mitjançant la col·locació d’un cargol. La manca d’unió de l’escafoide (pseudoartrosi) és una situació greu per la viabilitat del canell i requereix un tractament quirúrgic amb l’ús d’empelts ossis i cargols per tal d’evitar l’artrosi del canell.

Malaltia de Kiemböck

És la manca de sang de l’os semilunar, provoca aprimament i ruptura d’aquest, seguit d’artrosi del canell. S’hi ha de pensar quan hi ha dolor al centre del canell. Té un tractament difícil que dependrà del grau d’artrosi o col·lapse de l’os.

Esquinç i ruptura del CFCT

És una de les causes més freqüents de consulta per dolor al canell. Es refereix dolor a la cara interna, amb cruixits ocasionals i dificultat per la rotació de l’avantbraç. Pot ser necessària l’artroscòpia per netejar el menisc (CFCT) o tornar a unir-lo a l’os. Alguns cops és necessari escurçar l’os del cúbit.

Quist ganglionar

El quist sinovial o ganglió és un bony de líquid articular que surt a la cara posterior o anterior del canell. És un tumor benigne. Generalment, fa mal quan surt i després desapareix el dolor i queda el bony. Molts desapareixen sols al cap de pocs mesos d’haver sortit. Els que es mantenen un temps pot ser necessària la seva extirpació.

Síndrome del canal carpià

Sol ser un procés molt comú que es manifesta per dolor a l’extremitat i formiguejos en una part de la mà. Es pot tractar mitjançant cirurgia de descompressió del nervi mitjà al canal carpià. Aquest tipus d’intervenció sol precisar anestèsia local i el seu propòsit principal consisteix a millorar els símptomes (dolor i formiguejos) i impedir la progressió de la compressió del nervi.

CONCERT AMB MÚTUES: A IMaGi tenim concert amb les mútues de salut i patronals. Consulteu-nos sobre les condicions específiques amb la vostra mútua.